Audiometr centralny

AUDIOMETR CENTRALNY do diagnostyki ośrodkowych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD)

 

W codziennej praktyce często spotyka się pacjentów, którzy pomimo dobrych wyników audiometrii tonalnej uskarżają się na utrudnienia w rozumieniu mowy. Ten problem szczególnie dotyczy zarówno dzieci w wieku szkolnym jak i osób w wieku powyżej czterdziestego roku życia.

Audiometr Centralny Audio4Lab Brain Audiometer to aparat pozwalający na precyzyjną ocenę funkcji ośrodkowych przetwarzania słuchowego  za pomocą 8 specjalnie opracowanych zautomatyzowanych testów. Wyniki są wyświetlane w odniesieniu do wbudowanych danych normatywnych. Po zakończeniu badania jest też wskazywany zalecany zakres rehabilitacji w metodzie Warnkego.

Aparat pozwala na wykonanie następujących znormalizowanych testów:

  • Próg kolejności wzrokowej – pozwala określić rozdzielczość czasową bodźców wzrokowych
  • Próg kolejności słuchowej – pozwala określić rozdzielczość czasową bodźców słuchowych
  • Słyszenie kierunkowe – pacjent ma za zadanie określić kierunek kliknięcia słyszanego w słuchawkach
  • Różnicowanie tonów – sprawdzane jest różnicowanie dwóch różnych tonów pojawiających się w słuchawach
  • Koordynacja ucho-ręka – mierzone za pomocą naprzemiennych kliknięć raz z prawej, a raz z lewej strony
  • Czas reakcji wyboru – mierzony jest czas od momentu pojawienia się bodźca do naciśnięcia odpowiedniego przycisku reakcji
  • Test wzorca częstotliwości – polega na wybraniu przez pacjenta tonu o odmiennej wysokości spośród trzech prezentowanych dźwięków
  • Test wzorca czasowego – polega na wybraniu przez pacjenta dźwięku o odmiennej długości spośród trzech prezentowanych

Audiometr pozwala także wykonać test dyskriminacji Efi-Eki do oceny rozumienia mowy w hałasie