Posturografia dynamiczna Multitest Equlibre

W pełni dynamiczny system do posturografii dynamicznej Framiral Multitest Equilibre to złoty standard w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeń równowagi. Dzięki swobodnemu ruchowi platformy o 6-ciu stopniach swobody możliwa jest stymulacja wszystkich 6-ciu kanałów półkolistych oraz oraz oddziaływanie na układ proprioceptywny. Wierne odtworzenie rzeczywistych warunków w których pacjent odczuwa zaburzenia równowagi  umożliwia kompleksową diagnostykę oraz efektywną rehabilitację. Intuicyjne oprogramowanie pozwalana na przejrzyste i szybkie przeprowadzenie kompletnego testu organizacji zmysłowej (SOT). Wyświetlanie wyników w formie graficznej pozwala na ich czytelne przedstawienie pacjentowi oraz śledzenie postępów rehabilitacji. Rozbudowany moduł analityczny czyni go też idealnym do prowadzenia badań naukowych.

 • Diagnostyka wielopłaszczyznowa dzięki niezależnemu zawieszeniu platformy na układzie sprężyn i siłowników
 • Badanie na platformie swobodnej i stabilnej
 • Niezależna analiza wszystkich zmysłów związanych z równowagą
 • Prosta i skuteczna rehabilitacja za pomocą systemu 3D-FEEDBACK wyświetlającego interaktywne środowisko na ekranie LCD lub projektorze
 • Wieloosiowa  stymulacja optokinetyczna za pomocą kuli stroboskopowej obejmująca całe pole widzenia
 • Wizualizacja położenia platformy i nacisku w czasie rzeczywistym
 • Automatyczna kalibracja do wagi pacjenta zapewnia optymalny stopień wychyleń niezależnie od budowy pacjenta
 • Intuicyjne oprogramowanie wraz z bazą danych

Wykonywane badania i programy rehabilitacji:

 • Test organizacji sensorycznej (SOT)
 • Test przewidywania upadku
 • Rehabilitacja pasywna (pochylenie płaszczyzny, impuls, otolityczna – pionowe ruchy platformy)
 • Rehabilitacja aktywna (sprzężenie zwrotne Visual FeedBack 2D/3D)

Analiza wyników:

 • Powierzchnia zawierająca środek nacisku (CoP)
 • Średnia prędkość środka nacisku
 • Droga środka nacisku
 • Współczynnik stabilności
 • Iloraz Romberga
 • Analiza widmowa (PosturoPro)
 • Analiza upadku (restabilizacja)
 • Analiza falkowa (PosturoPro)
 • Rozkład energii (PosturoPro)