Posturografia statyczna MediBalance Pro

Platforma posturograficzna MediBalance Pro to efektywne i ekonomiczne rozwiązanie do oceny odruchu przedsionkowo-rdzeniowego i rehabilitacji posturalnej. Prosta i solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność i mobilność.

Intuicyjne oprogramowanie umożliwia automatyczne obliczanie ilorazu Romberga i ryzyka upadku oraz posiada wbudowane programy do rehabilitacji ze sprzężeniem zwrotnym.